קציר המלח – רקע

האגן הדרומי של ים המלח הינו הבסיס לפעילות התעשייתית והתיירותית באזור ים המלח. האגן הדרומי מוזן היום במי ים המלח באמצעות תחנת שאיבה והוא בנוי מבריכות אידוי ענקיות של מפעלי ים המלח שתפקידן שיקוע המלח. כל בתי המלון באזור ים המלח שוכנים לחופה של בריכה זו, כשהבריכה הענקית משמשת כתחליף לים. כתוצאה משקיעת המלח לקרקעית הבריכה, עולה מפלס הבריכה בכ-20 ס"מ בשנה.

צורתו של ים המלח, כפי שהיא מוכרת לנו כיום, עברה תהליך שינוי משמעותי לעומת צורתו המקורית. כיום מורכב ים המלח משני אגנים: האגן הצפוני של הים הוא אגן טבעי שמפלסו יורד בכמטר בכל שנה. האגן הדרומי מכיל את בריכות האידוי של מפעלי האשלג הישראליים והירדנים.

ירידת המפלס באגן הצפוני נגרמת בעיקר בשל פרויקט 'המוביל הארצי' ומפעלי מים בלבנון, סוריה וירדן, אשר מונעים את זרימת המים לנהר הירדן ולים המלח. פעם זרמו בכל שנה לים המלח יותר מ- 1.4 מיליארד קוב מים – היום לאחר הקמת המוביל הארצי ומפעלי מים נוספים, זורמים כ- 200 מיליון קוב בשנה בלבד. כתוצאה מכך, האגן הדרומי של ים המלח, הגבוה בעשרות מטרים מחלקו הצפוני ולכן גם רדוד יותר מחלקו הצפוני, החל להתייבש כליל. הודות לפעילות מפעלי ים המלח שמזרימים מים מהאגן הצפוני של ים המלח לאגן הדרומי שלו, יש מים באגן הדרומי של ים המלח.

באגן הדרומי הוקמו בשנות השישים בריכות אידוי ענקיות של מפעלי ים המלח, בהתאם לזיכיון שקיבלה החברה מהמדינה. החל משנות השבעים, הוקמו לחופה של בריכת האידוי מס' 5, באזור עין בוקק ובאזור חמי זוהר, רצועת בתי מלון משגשגת המושכת אליה כמיליון תיירים מדי שנה, כשהבריכה הענקית, שהוקמה לשם הפקת מינרלים, משמשת את בתי המלון והתיירים כים.

 

מהו קציר המלח?

השלב הראשון בתהליך הייצור של מפעלי ים המלח הינו ריכוז מי הים על מנת שניתן יהיה להפיק מהם את המוצרים החשובים כמו אשלג, ברום ומגנזיום. הליך ריכוז המים מתבצע בצורה טבעית בבריכה 5 באמצעות שימוש באנרגיית השמש. כחלק מתהליך טבעי זה גם שוקע מלח שולחן (כפי שהוא שוקע גם באגן הצפוני הטבעי).

מדי שנה, שוקעים 16 מיליון קוב מלח שולחן בקרקעית הבריכה בקצב של 20 ס"מ לשנה. על מנת לשמור על קיום נפח המים בבריכה, מועלה מפלס המים בהתאם באותם 20 ס"מ בכל שנה. מאז הוקמה הבריכה הפתרון היה להגביה מידי מספר שנים את הסוללות סביב הבריכה. עתה, לאחר שנים רבות, אנחנו מתקרבים לשלב בו הרמה נוספת יכולה לסכן את בתי המלון.

על מנת למנוע המשך הגבהה של מפלס המים וכדי לחסוך בחומרי בנייה לסוללות שמקורם בואדיות באזור, הוחלט לאחרונה לבצע את התהליך המוכר לנו בשם קציר מלח: הקציר יבוצע על ידי דוברות שיגרדו ויקצרו את המלח ששקע על קרקעית הבריכה, יאספו אותו ויעבירו אותו לגדת הבריכה ומשם במסוע ובדוברות לשיקוע באגן הצפוני.

מדובר בפרויקט מורכב ויקר הכולל דוברות לאיסוף המלח, צנרת לשליחתו לחוף הבריכה, מערכי ניקוז למלח, מסועים ודוברות לפיזור בים. הקמת הפרויקט והרצתו יימשכו כשש שנים. על פי הסכם בין מפעלי ים המלח וממשלת ישראל לקחה מפעלי ים המלח את ביצוע הפרויקט על עצמה לטובת האזור כולו.

הגיבו כאן


(לא יפורסם)