דישון באשלגן מונע התחממות כדה"א

היום כבר ידוע לכל על הנזקים שנוצרים כתוצאה מפליטת גזי חממה, ומדינות רבות בעולם פועלות להפחתת הפליטה באמצעים שונים. אך האם ייתכן שדישון יכול לתרום גם הוא למטרה זו? מסתבר שכן! מחקרים מוכיחים שדישון באשלגן הוא אמצעי יעיל ביותר להפחתת הנזקים הסביבתיים. 

ביחידה לאיכות הסביבה של חברת כיל מכירים היטב את פרוטוקול קיוטו, שקבע מגבלות מחמירות לתעשייה העולמית על פליטת גזי חממה, בעיקר פחמן דו חמצני. הצטברות גזים אלו באטמוספרה היא הגורם העיקרי להתחממות כדור הארץ ושינוי האקלים. נציגי האומות שהתכנסו בקיוטו לדיון בהצלת כדור הארץ משינוי האקלים הכירו בכך שטיפוח סביבה ירוקה תורם להאטת תהליך ההתחממות הגלובלי. הדבר בא לידי ביטוי בפעולות להקטנת כריתת היערות והגדלת שטחי החקלאות על פני כדור הארץ, כדי להגדיל את שעורי הפוטוסינתזה, במהלכה נקלט הפחמן הדו חמצני מהאוויר ונפלט אליו החמצן.

עם זאת, עד היום לא ניתן דגש על כך שתוספת דשנים בשטחי החקלאות יכולה לתרום באופן חיובי לעצירת תהליך התחממות כדור הארץ. ההתמקדות היתה בעיקר בהשפעה השלילית של פליטת פחמן דו חמצני מהמפעלים שעוסקים בתהליכי ייצור הדשן.

לאור כך, פנתה כיל לפני כשנתיים לחברת "אגרי אקולוגי", המתמחה בתהליכים המתרחשים במערכת קרקע-צמח-אטמוספרה, בבקשה שתבחן האם דישון באשלגן באזורים שונים בעולם תורם לאיכות הסביבה.

מבין הדשנים, לאשלגן תרומה מיוחדת לקיבוע פחמן דו חמצני בקרקע. ראשית, משום שלצד החנקן והזרחן הוא אחד היסודות שהצמח צורך בכמויות הגדולות ביותר. שנית, משום שהאשלגן מעודד צימוח שורשים, ועל ידי כך מאפשר קשירה מוגברת של הפחמן הדו חמצני בנפח בית השורשים בקרקע. בנוסף לכך, ייצור האשלגן צורך פחות אנרגיה מדשנים אחרים ולפיכך מלווה בפחות פליטות פחמן דו חמצני.

מדעני "אגרי אקולוגי" השתמשו בתוצאות ניסויים של תרומת אשלגן לגידול חיטה ותירס, שפורסמו על ידי משרד החקלאות בארץ. המחלקה החקלאית של מפעלי ים המלח גם העמידה לרשותם תוצאות של ניסויים דומים שנערכו בהודו ובסין. על סמך ניסויים אלו פותח מודל שמטרתו הייתה להעריך את תרומת הדישון האשלגני לקשירת פחמן דו חמצני  בקרקע, בגידולים ותנאי סביבה שונים. התוצאות הראו כי תרומת האשלגן הייתה כפולה: מצד אחד, עלhיה משמעותית ביבול, ומצד שני, איכות הסביבה השתפרה בזכות עלייה בקיבוע פחמן דו חמצני בקרקע.

במחקר נמצא כי כל ק"ג אשלגן שפוזר כדשן תרם לקיבוע של בין 10 ל-25 ק"ג פחמן דו חמצני בחיטה ובתירס, בהתאם לתנאי הקרקע והאקלים המשתנים, וזאת בהשוואה להסתפקות באשלגן המצוי בקרקע בלבד. לעומת זאת, מפעל ייצור האשלג בסדום פולט לאטמוספרה כ-0.16 ק"ג CO2e (שווה-ערך פחמן דו חמצני) בתהליך הייצור והמשלוח עבור ק"ג אשלג דק, וכ-0.24 CO2e עבור ק"ג אשלג מגולען. דהיינו, תרומת המפעל לאיכות הסביבה גדולה פי למעלה מ-40 מהנזק שנגרם ע"י פליטת פחמן דו חמצני בתהליך הייצור.

hives treatment

מנגנוני הסחר בזיכויי פחמן (Carbon Credit) מהווים רכיב מפתח במאמצים הלאומיים והבינלאומיים לריסון העלייה בגזי החממה. אספקה מוגברת של אשלגן תגדיל את המשקל המוחלט של השורשים ובכך את נפח קיבוע הפחמן הדו-חמצני בקרקע. מתוך כך נראה כי דשן אשלגן עשוי לסייע בריסון של גזי חממה ולהפחית את התחממות כדור הארץ.

zp8497586rq

לא ניתן להגיב על פוסט זה.