לנשום לרווחה

עוד פרויקט אקולוגי של כיל לשמירה על איכות הסביבה: מערכת חדשה לשינוע ובנייה של ערימות אשלג במשלוחים תפחית פליטות אבק בלתי מוקדיות ותסייע למפעלי ים המלח לעמוד בדרישות חוק אוויר נקי.

למערכת הקודמת היו כמה מגבלות שכללו: גובה עירום שאינו מספיק, אינה כללה מערכת הזנה שיכלה לקבל אשלג ישירות ממשאית והחשוב ביותר, המסועים הקיימים היו פתוחים כל שלא הייתה שליטה על פליטות האבק.

המערכת החדשה הינה מערכת מתניידת הפותרת את כל אלו. היא נמצאת כיום בשלבי הרצה ועומדת בציפיות.

הגיבו כאן


(לא יפורסם)