כיצד מצמצמים את כמות גזי החממה?

הפחתת גזי החממה, אחד מהגורמים להתחממות הגלובלית, הוא נושא מהותי בפעילותה של התעשייה המודרנית. בשנים האחרונות צמצמה כיל את פליטות גזי החממה, וחיזקה את מעמדה כמובילה עולמית בהתמודדות עם  בעיית שינוי האקלים.

פליטת גזי חממה, שהעיקרי ביניהם הוא פחמן דו חמצני, היא אחד הגורמים המאיצים את ההתחממות הגלובלית. פליטת הפחמן של עסקים, לאורך כל חיי המוצר – משלב חומרי הגלם דרך הייצור, השינוע, השיווק, השימוש במוצר, סילוק הפסולת והטיפול בה – היא "טביעת הרגל הפחמנית" שלהם.

המונח "טביעת רגל פחמנית" שואב את שמו מן המונח "טביעת רגל אקולוגית" אשר נטבע ופותח על ידי ריס ו-ואקרנגל (Rees and Wackernagel) בתחילת שנות ה-90. טביעת רגל אקולוגית מעריכה ומשווה בין כמות המשאבים הקיימת בכדור הארץ לבין היקף השימוש של האנושות במשאבים אלו. טביעת הרגל הפחמנית שונה מטביעת הרגל האקולוגית בכך שהיא יותר מדויקת, ומתבססת על כמויות (מספריות) של פליטות גזי חממה אל תוך האטמוספרה.

כיצד נמדדת טביעת רגל פחמנית?

מדידת טביעת רגל פחמנית או CFP:Carbon Foodprint, הינה תהליך שבו נמדדות פליטות גזי החממה של חברה או גוף מסוים לאורך תקופה (בד"כ שנה). במקרים אחרים, המונח משמש לתיאור פליטות של גזי חממה שנוצרות בייצור כמות מסוימת של מוצר (בדרך כלל טון).

הערכת טביעת הרגל הפחמנית של מפעל או מוצר נעשית על ידי מחקר מעמיק של תהליכי הייצור, זיהוי מקורות הפליטה הרלוונטיים, איסוף מידע לגבי התחומים הרלוונטיים (חשמל, דלקים, גזי קירור, פליטות תהליך ועוד), ועיבוד הנתונים עד למציאת כמויות הפליטה במפעלים ובמוצרים השונים.

פרויקט גזי החממה בכיל

פרויקט גזי החממה בכיל החל ב-2008, עם הקמת מרכז מצוינות לנושא גזי החממה. כיל החלה במדידה מקיפה של פליטות גזי החממה בכל אתרי הייצור שלה בישראל כחלק מתהליך המכונה "מדידת טביעת רגל פחמנית תאגידית" (Corporate Carbon Footprint). החל מ-2010, כיל כבר מודדת בצורה מקיפה את הפליטות ביותר מ-50 אתרי הייצור ומשרדים ברחבי העולם, המהווים יחד מעל 95% מסך הפליטות.

תהליך המדידה מספק לחברה תמונת מצב עדכנית ומקיפה לגבי היקף הפליטות של גזי חממה ומאפשר לה למצוא את דרכי ההפחתה המוצלחות ביותר. להפחתת גזי החממה בדרך כלל נלווים יתרונות רבים עבור החברה: התייעלות אנרגטית, חיסכון בצריכת מים, הפחתת זיהום אוויר ועוד.

כיל הצליחה להגיע להפחתה מרשימה של 31% מפליטות גזי החממה שלה בישראל בשנתיים הראשונות של הפרויקט – מ- 3.5 מיליון טונות פחמן דו חמצני לכ-2.4 מיליון. הצמצום הושג, בין השאר, בזכות החלפת גז בתהליכי הייצור במפעל מגנזיום ים המלח, והסבת המתקנים באזור סדום ממזוט ומסולר לגז טבעי.

אות השר להגנת הסביבה

בשנתיים האחרונות, כיל החלה לדווח על פליטותיה באופן חיצוני. אחד מדיווחים אלו הינו הדיווח השנתי לארגון ה-CDP: Carbon Disclosure Project. ה-CDP הינו אחד הגופים המובילים בתחום הסביבה העולמי, ואוסף נתונים לגבי פליטות גזי החממה והתמודדות עם שינוי האקלים מכ-3,000 חברות ברחבי העולם. ה-CDP פועל בשרותם של מעל 550 גופי השקעות בשווי נכסים כולל של מעל 71 טריליון דולר. בדיווח האחרון זכתה כיל בציון 84 במדד החשיפה (Disclosure) ובציון B (השני בטיבו בסולם של A-E) במדד ההפחתה (Performance). ציונים אלו הינם הישגי שיא לחברה ישראלית.

מלבד הדיווח ל-CDP, כיל אף הייתה אחת החברות הראשונות בישראל שהתנדבו לדווח על שיעור פליטותיהן למנגנון הוולונטרי לרישום פליטות גזי חממה של המשרד להגנת הסביבה, ובשל כך זכתה לאות השר להגנת הסביבה (בתמונה העליונה).

במקביל למדידת הפליטות באתרי הייצור, כיל מבצעת מדידת Carbon Footprint למוצריה. התהליך החל עם מוצרי התאגיד העיקריים, וכעת מקיף מעל 50 ממוצרי חברות כיל השונות.

כיל מחויבת להמשיך בדרכה כמובילה בתחום הקיימות בישראל, ולתרום בכך למאמץ נגד ההתחממות הגלובלית.

הכותב הוא רועי וידברג, רכז טביעת הרגל הפחמנית, כימיקלים לישראל.


הגיבו כאן


(לא יפורסם)